De geschiedenis van KNSM

Waar in vroeger tijden de scheephoorns de afreis naar de Nieuwe Wereld aankondigden en de kades bevolkt waren met hoop op een nieuwe toekomst.

Waar de lijndiensten uit Indonesië aanmeerden met passagiers en specerijen uit de verre oost, onder machtige wolken stoom uit de blauwe pijpen van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij, en de kamers van het LLoyd Hotel zoemden van verhalen over vreemde havens en verre oorden.

Daar op die kades en die eilanden heeft zich gestaag een nieuw bewustzijn ontwikkelt, een nieuw elan! Oude en nieuwe architectuur vloeien ineen tot een
modern gezicht.

Vroegere rederijen hebben een nieuwe bestemming gekregen, schepen sieren de kade weer. Zelfs de kleinkinderen van hen die ooit hier de sprong naar een nieuw leven maakten, keren terug en vestigen zich in een buurt die de geur draagt van verleden en heden: de ideale mix van nostalgie en ambitie.